W ramach programu Pola Nadziei uwrażliwiamy dzieci i młodzież na potrzeby osób cierpiących, a także szerzymy ideę niesienia bezinteresownej pomocy. Naszym symbolem są żonkile. Z początkiem jesieni wraz lokalną społecznością (szkołami, przedszkolami, władzami lokalnymi oraz darczyńcami indywidualnymi) zbieramy i sadzimy cebulki żonkili. Kiedy zakwitną wiosną, rozdajemy je w ulicznych kwestach.

Trwa 6. edycja programu!

Dorzuć się do wirtualnej zbiórki i zaczaruj Święta pacjentom hospicjum!

Wirtualna zbiórka

Podejmuje różne inicjatywy, które mają na celu zachęcać do wspierania Fundacji w zapewnieniu naszym podopiecznym nie tylko opieki medycznej na najwyższym poziomie, ale też bliskości i akceptacji. Mimo licznych działań, każdego miesiąca brakuje nam 90 tys. zł, stąd apel o pomoc. Dorzucić się do wirtualnej zbiórki i wesprzyj pacjentów hospicjum ->

Cele programu

Edukacja

edukacja dotycząca pracy z osobami nieuleczalnie chorymi oraz w żałobie

Zaangażowanie

propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka, zachęcanie młodzieży do praktycznego zaangażowania w pomoc dla ludzi cierpiących

Wsparcie

pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji programu Hospicjum Plus, którego celem jest zapewnienie naszym podopiecznym opieki wychodzącej daleko poza standardy czysto medyczne

Formy realizacji

zbieranie cebulek żonkili lub pieniędzy na ich zakup

sadzenie Pól Nadziei

organizowanie zbiórek finansowych, biegów charytatywnych meczów, koncertów itd.

organizowanie grup wolontaryjnych oraz prelekcji o idei hospicyjnej

Kup wirtualną cebulkę
Aktualności

12.11.2019

Konkurs plastyczno-literacki „Empatia” rozstrzygnięty

Wyłoniliśmy zwycięzców dorocznego konkursu literacko-plastycznego organizowanego w ramach Pól Nadziei. Tematem tegorocznej edycji konkursu była „Empatia”. Zwycięskie prace ozdobią kalendarz cegiełkę FHO na 2020 rok.

więcej ->

06.09.2019

Pola Nadziei: konkurs plastyczno-literacki

Serdecznie zapraszamy uczestników Pól Nadziei do udziały w konkursie plastyczno-literackim, którego tegorocznym tematem jest „EMPATIA”.

więcej ->
Dołącz do programu

Zapewniamy wszystkie materiały niezbędne wolontariuszom do przeprowadzania akcji oraz wsparcie organizacyjne.

Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres Fundacji.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 734 469 959 lub mailowy: iwona.miller@fho.org.pl

Pliki do pobrania


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

Bank Pekao S.A.

68 1240 5963 1111 0000 4799 9077

KRS 0000128039

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna
  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa pod numerem KRS: 0000128039, NIP: 5210329861, REGON: 001411060.
 • Fundacja powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@fho.org.pl.
 • Twoje dane osobowe, kontaktowe i płatnicze będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  • obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazywanych przez Ciebie na rzecz Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa,
  • kontaktowania się z Tobą (telefonicznie, pocztowo, przez e-mail) w celu informowania o działaniach Fundacji, naszych aktualnych projektach, podziękowań czy szczegółach związanymi z Twoimi darowiznami.
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy Fundacji w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 • Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa będzie przetwarzać Twoje dane:
  • w zakresie celu wskazanego w pkt 3 a) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);
  • w zakresie celu wskazanego pkt 3 b) – do czasu wniesienia Twojego sprzeciwu;
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.