Szkolenia


Musisz żyć dla innych,

jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.


Seneka Młodszy

Działalność dydaktyczna


Ośrodek posiada akredytację Warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej do prowadzenia szkoleń dla lekarzy z zakresu medycyny paliatywnej, akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z Medycyny Paliatywnej dla lekarzy oraz staży specjalistycznych z zakresu opieki domowej i hospicjum stacjonarnego, we współpracy z działem szkoleń.

DLA LEKARZY:

 • Szkolenia z zakresu medycyny paliatywnej.
  UWAGA: zgłoszenia lekarzy do udziału w kursie paliatywnym przyjmowane są na bieżąco.
  Kontakt: tel.+ 22 643 57 08, e-mail: dydaktyka.nauka@fho.org.pl
  Ukończony kurs nadaje kwalifikacje uprawniające lekarzy do pracy w ośrodkach medycyny paliatywnej.
 • Specjalizację lekarzy z zakresu medycyny paliatywnej.

 

DLA PIELĘGNIAREK:

 • Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek z zakresu opieki paliatywnej w ramach kształcenia podyplomowego.
  Kontakt: tel.+22 643 57 08, e-mail: dydaktyka.nauka@fho.org.pl

 

DLA REHABILITANTÓW:

Działalność naukowa


W latach  2019-2020 przeprowadzono badanie „Zjawisko przepisywania i używania leków opioidowych”, jako realizacja zadania publicznego „Wspieranie badań naukowych w obszarze problemu narkotyków i narkomanii”.

Zadanie publiczne było realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Samodzielne badania naukowe, prowadzone przez dr n. med. Jerzego Jarosza we współpracy z mgr Małgorzatą Czaplińską, dotyczące skuteczności leczenia przeciwbólowego oraz rozwoju Medycyny Paliatywnej. W 2013 roku opublikowano wystąpienie na Zjeździe:

 • Życiodajna śmierć – Białystok
 • Współczesne Wyzwania Psychoonkologi. Rola wsparcia w przystosowaniu do choroby nowotworowej. Gdańsk 2013
 • Sesja plakatowa „Specyfika pracy psychologa w hospicjum stacjonarnym i domowym w oparciu o doświadczenia własne”.

Badania kliniczne – aktualnie prowadzimy 3 badania:

 1. Dwuetapowe, kontrolowane placebo badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatu Sativex spray na śluzówkę jamy ustnej jako terapię wspomagającą w uśmierzaniu niekontrolowanego, przetrwałego, przewlekłego bólu u pacjentów z zaawansowanym nowotworem, którzy odczuwają niedostateczny efekt przeciwbólowy nawet w trakcie optymalizowanego przewlekłego leczenia opioidami.
 2. Wieloośrodkowe, nieporównawcze otwarte badanie kontynuacyjne oceniające długoterminowe bezpieczeństwo terapii z wykorzystaniem sprayu na śluzówkę jamy ustnej Sativex jako terapię wspomagającą u pacjentów z niekontrolowanym przetrwałym przewlekłym bólem pochodzenia nowotworowego.
 3. Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja doustnego cebranopadolu w porównaniu z siarczanem morfiny o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów z przewlekłym bólem związanym z rakiem o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

Współpraca w ramach klastrów z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk (badania sponsorowane z grantów naukowych):


Klaster ALICE MED

fhcsr_image1

Klaster Leczenia bólu

fhcsr_image2

Ośrodek publikuje materiały dydaktyczne, podręczniki.
WYKAZ PUBLIKACJI:

 

Publikacje 2013

Publikacje 2014

 

Zespół Centrum naukowo-dydaktycznego tworzą:

 • mgr Małgorzata Czaplińska – badania kliniczne, kształcenie pielęgniarek
 • lic. piel. Agnieszka Leonhard – szkolenia
 • dr Dorota Szawarska

 

 


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

Bank Pekao S.A.

68 1240 5963 1111 0000 4799 9077

KRS 0000128039

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna