Contact


St. Christopher's Oncology Hospice Foundation

Address

105 Pileckiego Str.,

Suite 02-781

Warsaw, Poland

 

KRS

0000128039

TIN

521-032-98-61

Company registration number

001411060

Domestic transfers account no.:

Bank Pekao S.A.

68 1240 5963 1111 0000 4799 9077

Foreign transfers account no.:

COD PKOPPLPW

21 1240 5963 1978 0010 3546 0223

Klauzula RODO


Contact us

Contact

St. Christopher’s

Oncology Hospice Foundation

 

Pileckiego 105 Street,

02-781 Warszawa

 

Tel / Fax: +48 (22) 643 57 08

 

fho@fho.org.pl

fho.org.pl

footer_logo

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna