Kup wirtualną cebulkę

Contact us

Contact

St. Christopher’s

Oncology Hospice Foundation

 

Pileckiego 105 Street,

02-781 Warszawa

 

Tel / Fax: +48 (22) 643 57 08

 

fho@fho.org.pl

fho.org.pl

footer_logo

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna
  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa pod numerem KRS: 0000128039, NIP: 5210329861, REGON: 001411060.
 • Fundacja powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@fho.org.pl.
 • Twoje dane osobowe, kontaktowe i płatnicze będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  • obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazywanych przez Ciebie na rzecz Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa,
  • kontaktowania się z Tobą (telefonicznie, pocztowo, przez e-mail) w celu informowania o działaniach Fundacji, naszych aktualnych projektach, podziękowań czy szczegółach związanymi z Twoimi darowiznami.
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy Fundacji w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 • Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa będzie przetwarzać Twoje dane:
  • w zakresie celu wskazanego w pkt 3 a) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);
  • w zakresie celu wskazanego pkt 3 b) – do czasu wniesienia Twojego sprzeciwu;
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.