About us


Team


Lekarze hospicjum stacjonarnego


Lekarz odpowiada za udzielanie świadczeń lekarskich zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, szczególnie aktualnymi standardami medycyny paliatywnej i zasadami etyki lekarskiej.

Zespół opiekunek domowych


Jeżeli Państwa bliski potrzebuje całodobowej opieki,

a Państwa tryb życia nie pozwala

na jej zapewnienie – zagwarantujemy rzetelne wsparcie

i opiekę w domu podopiecznego.

 

Nasz zespół opiekunek to nie tylko osoby kompetentne i doświadczone,

ale przede wszystkim troskliwe i empatyczne, dbające o to, by starość była godna.

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych,

pielęgniarskich świadczonych w domu pacjenta na zasadach komercyjnych.

 

Posiadamy zespół pracowników z wysokimi kwalifikacjami:

 

 • opiekuna środowiskowego
 • opiekuna medycznego
 • pielęgniarki.

Lekarze hospicjum domowego


tel: 22 643-57-09

email: lekarze@fho.org.pl

 

Lekarz odpowiada za udzielanie świadczeń lekarskich zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, szczególnie aktualnymi standardami medycyny paliatywnej, zasadami etyki lekarskiej.

Lekarz współpracuje z pielęgniarkami, psychologami, fizjoterapeutami, pracownikiem socjalnym oraz kapelanem (w przypadku hospicjum domowego lekarz współpracuje także z koordynatorem opieki domowej).

Do zadań lekarza należy przede wszystkim leczenie bólu i leczenie objawowe pacjentów oraz udzielanie wyczerpujących informacji o stanie zdrowia pacjentowi i osobie przez niego wskazanej.

Pielęgniarki hospicjum stacjonarnego


tel: 22 643-57-09

email: pielegniarka.przelozona@fho.org.pl

 

Pielęgniarka przełożona: dr Karolina Włostowska

Pielęgniarka oddziałowa: Katarzyna Sobolewska

 

Zespół pielęgniarski hospicjum stacjonarnego odpowiada za m.in.:

Rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i problemów pielęgnacyjnych pacjenta.

Sprawowanie opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej.

Realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych.

 

Zadania należące do zespołu pielęgniarskiego to m.in.:

Ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego.

Planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta.

Stała kontrola działań i ocena wyników postępowania pielęgnacyjnego.

Aktywizowanie pacjenta do udziału w leczeniu i pielęgnowaniu.

Dokumentowanie przebiegu procesu pielęgnowania, wykonywanych zabiegów i wyników obserwacji.

Wykonywanie innych poleceń pielęgniarki przełożonej/oddziałowej.

Fizjoterapeuci


tel: 22 643-57-09

email: fizjoterapeuta@fho.org.pl

 

Zespół fizjoterapeutów oferuje pomoc w ramach działania hospicjum domowego i stacjonarnego.
Zajmuje się szeroko pojętą kinezyterapią i elementami fizykoterapii oraz masażu;
właściwym doborem oraz nauką posługiwania się sprzętem i pomocami ortopedycznymi potrzebnymi pacjentowi; edukacją pacjentów i ich rodzin.

Objawy choroby nowotworowej, w których możemy wspomóc działania pozostałej części zespołu opieki paliatywnej to:

 • ból mięśniowo-powięziowy spowodowany długotrwałym unieruchomieniem,
  duszność,
  obrzęki kończyn,
  zaparcia,
  zaburzenia połykania,
  osłabienie siły mięśni,
  problemy w poruszaniu się,
  zapobieganie powikłaniom krążeniowo-oddechowym,
  będące następstwem długotrwałego unieruchomienia.

Metody pracy to: PNF, elementy koncepcji NDT Bobath, terapia tkanek miękkich, terapia manualna, kompleksowa terapia przeciwobrzękowa, kinesiology taping, zapewnienie jak najwyższej jakości życia przez uśmierzenie bólu.


Contact us

Contact

St. Christopher’s

Oncology Hospice Foundation

 

Pileckiego 105 Street,

02-781 Warszawa

 

Tel / Fax: +48 (22) 643 57 08

 

fho@fho.org.pl

fho.org.pl

footer_logo

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna