Charity of the Year, czyli Credit Suisse dla pacjentów hospicjum

27.10.2021

Gdy dobre intencje spotykają się z ważną potrzebą, możliwe jest osiąganie sukcesów nawet w trudnych warunkach. Każdego dnia przekonują nas o tym wolontariusze, którzy włączyli się w program „Charity of The Year” prowadzony przez bank Credit Suisse Poland.

Autor: Karolina Chojka-Bartoszko

 

Dobre dobrego początki

Twórczy, zaangażowani, pełni energii i optymizmu. Właśnie tak ich postrzegamy. Pracownicy banku Credit Suisse po raz pierwszy zjawili się w naszej Fundacji latem 2017 r. W 2018 r., podobnie jak w 2019 r., grupa ponad 100 osób włączyła się w wolontariat pracowniczy na rzecz hospicjum. Wszystko działo się po długich rozmowach i pod czujnym okiem koordynatora projektu z banku oraz koordynator wolontariatu FHO. Tak rozpoczęła się nasza pełna zaangażowania współpraca. Po trzech latach trwania relacji Credit Suisse w drodze głosowania wskazał nas jako jedną z organizacji, która mogła zostać beneficjentem programu „Charity of The Year”. Do programu zgłaszanych jest wiele instytucji, które muszą pozytywnie przejść m.in. weryfikację dokumentacji. Nam się to udało. Dzięki pracownikom banku, którzy uznali FHO za miejsce warte charytatywnego wsparcia, w 2020 r. staliśmy się beneficjentem programu „Charity of The Year”.

 

Piękne wyzwanie

Zacieśniając więzi, obierając kierunki współpracy, definiując cele na tamten rok nikt w FHO nie spodziewał się, że będziemy mogli wspólnie budować wzorzec wolontariatu pracowniczego i to na dodatek w trybie zdalnym. Na początku pandemii bardzo trudno było nam wszystkim wyobrazić sobie, jak wykorzystać potencjał, wiedzę i umiejętności (również prywatne) pracowników banku w wolontariacie na odległość. Okazało się jednak, że szczery i otwarty dialog o potrzebach i obustronnych oczekiwaniach mogą przepięknie zaowocować. Nie tylko radością, integracją pracowników, budowaniem więzi między nimi, ale także wspierać finansowo hospicjum w jego trudnej codzienności.

 

Skala działania

W program „Charity of The Year” w 2020 r. zaangażowanych było ponad 1 500 pracowników. Ich aktywność polegała na tworzeniu koncepcji i realizacji różnorodnych projektów fundraisingowych na rzecz hospicjum, a także na odpowiadaniu na zgłaszane przez nas potrzeby w ramach wolontariatu kompetencyjnego. Zespół Credit Suisse przez cały 2020 r. poświęcił ponad 5 000 godzin na planowanie, organizację i udział w aktywnościach na rzecz pacjentów hospicjum. Projekty te dotyczyły przeróżnej tematyki związanej z zainteresowaniami pracowników. Przebiegały zarówno w formie wyzwań sportowych czy kulinarnych, jak i warsztatów tematycznych. Pracownicy banku zrealizowali wewnętrznie ponad 56 projektów na rzecz FHO oraz ponad 100 kampanii informacyjnych, wykorzystując wewnętrzne narzędzia komunikacji.

 

Wirtualny żonkil

Najważniejszym przedsięwzięciem zrealizowanym na rzecz FHO w ramach wolontariatu kompetencyjnego było zaprojektowanie narzędzia do wpłat online (skarbonki) o nazwie „Wirtualny Żonkil”. Narzędzie to dedykowane jest uczestnikom skierowanego do placówek oświatowych programu „Pola Nadziei”. Wirtualna skarbonka powstała w odpowiedzi na pandemię, która uniemożliwiła nam organizację zbiórek i wydarzeń w przestrzeni publicznej. Zadanie to spoczęło na barkach pracowników z doświadczeniem i umiejętnościami graficznymi. Dzięki ich profesjonalizmowi i szybkiemu działaniu mogliśmy realizować program w czasie lockdownu, a zbiórki online na stałe wpisały się w jego kalendarz.

 

Więcej pomocy

Kolejnym bardzo angażującym i czasochłonnym działaniem było graficzne przygotowanie „Raportu Społecznego FHO 2018-2019”. Grupa kilkunastu wolontariuszy poświęciła na to zadane wiele godzin swojej pracy, przygotowując dokument liczący ponad 90 stron.

Pracownicy banku zorganizowali także wiele innych akcji o zróżnicowanej tematyce. Samodzielnie wybierali temat, termin i czas trwania wydarzenia. Przykładem takiego działania jest wyzwania sportowe pod hasłem „Stay fit at home”, w ramach którego przez 30 dni wykonywali określoną sportową aktywność. Za każdym razem byliśmy pełni podziwu dla kreatywności tego niesamowitego zespołu!

 

Pandemia nam nie straszna

Program „Charity of The Year” objął inicjatywy organizowane przez samych pracowników, ale także przez kadrę kierowniczą banku oraz wolontariuszy kompetencyjnych. Dzięki temu mogliśmy współpracować na wielu płaszczyznach i w różnorodny sposób pomagać w budowaniu świadomości opieki realizowanej przez hospicjum. Doświadczenia i wyzwania w czasie pandemii miały więc także pozytywny aspekt i nie boimy się tego powiedzieć. Dzięki aktywności całego zespołu banku, w 2020 r. Credit Suisse przekazał na rzecz hospicjum ponad 115 000 zł!

 

Program „Charity of the Year” jest dla nas przykładem wewnętrznej inicjatywy firmy, dostarczającym takich korzyści, jak np.:

– integracja pracowników,

– wzmacnianie obecnych więzi, ale i budowaniu nowych wewnątrz firmy,

– kształtowanie postaw empatycznych,

– poznanie zasad funkcjonowania organizacji pozarządowej,

– odpowiedź na ważny i trudny problem społeczny,

– dzielnie się dobrymi praktykami i umiejętnościami,

– tworzenie znakomitego wzorca dla innych firm pragnących organizować wolontariat pracowniczy.

 

Dobry przykład

Dzielimy się tym, by pokazać, że gdy dobre intencje spotykają się z ważną potrzebą, możliwe jest osiąganie satysfakcjonujących i co ważne – wielostronnych rezultatów nawet w trudnych warunkach. Obecność zespołu Credit Suisse w czasie pandemii była dla nas nieocenionym wsparciem i dużą dozą przyjaźni. Zespół uczestniczący w programie wykazywał wiele umiejętności, miał zróżnicowaną wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu mogliśmy razem budować komplementarne wizje wspólnych działań. Co ważne, także w tym, 2021 roku kontynuujemy współpracę w ramach programu „Charity of The Year”. To dla nas największy wyraz uznania, ale też wiatr w żaglach dla całego zespołu FHO! Mamy nadzieję, że przykład banku Credit Suisse będzie podpowiedzią i inspiracją do podjęcia przez kolejne firmy działań na rzecz organizacji realizujących ważną misję społeczną.

 

Zapraszamy!

 

__________________

Credit Suisse to światowy lider w zarządzaniu aktywami z wysoko wyspecjalizowanym działem bankowości inwestycyjnej. Jego główna siedziba znajduje się w Zurychu, ale prowadzi działalność w ponad 50 krajach, zatrudniając przeszło 45 000 osób reprezentujących ponad 150 różnych narodowości. W Polsce Credit Suisse działa we Wrocławiu i w Warszawie. W ciągu ostatnich 14 lat firma stała się jednym z największych centrów usług finansowych w naszym kraju, zatrudniającym ponad 5000 osób.

 

——————————

Więcej artykułów z Hospika znajdziesz TUTAJ.


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna