Weź udział w konkursie literacko-plastycznym w ramach Pól Nadziei

31.10.2017

Zapraszamy do udziału w dorocznym konkursie plastyczno-literackim ramach III edycji Pól Nadziei! Namaluj, narysuj, opisz „DOBRO”:)

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół oraz podopiecznych przedszkoli. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „dobro” w życiu człowieka, zwłaszcza chorego. Konkurs ma za zadanie kształtować wśród dzieci i młodzieży postawy prospołeczne, uwrażliwiać oraz uświadamiać i angażować w pomoc hospicjum na Ursynowie

 

Prace konkursowe dzielimy na dwa rodzaje:

 

  • prace plastyczna, wykonane techniką płaską (np. malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, kolaż, itp.),
  • prace literackie w formie krótkich utworów wierszowanych, tematycznie związanych z dobrem w życiu człowieka,
  • prace wykonane na komputerze w dowolnym programie graficznym.

 

Koordynatorów programu w poszczególnych placówkach prosimy o dostarczenie prac opatrzonych tytułem oraz danymi autorów: imię i nazwisko, grupa/klasa i nazwa przedszkola/szkoły (każdy z uczestników może przekazać po jednej pracy plastycznej i literackiej).

 

Prace będa oceniane pod kątem zgodności z tematyką, ich estetyki i oryginalności.

 

Pobierz REGULAMIN KONKURSU.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna