Współpraca FHO z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

18.10.2017

Rozpoczęła się współpraca FHO oraz Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. dra hab. Tomasza Pasierskiego.

Partnerstwo FHO z WUM-u obejmuje kształcenie przyszłych lekarzy w dziedzinie medycyny paliatywnej. Studenci V roku z kierunku lekarskiego, łącznie 137 osób, odbywają w FHO zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018 na oddziale Hospicjum stacjonarnego oraz w Poradni Leczenia Bólu i Poradni Medycyny Paliatywnej. W programie zajęć są seminaria i ćwiczenia, obejmujące m.in. wykłady przeprowadzane przez specjalistów z FHO oraz warsztaty z psychologami FHO. Naszą ambicją jest, aby studenci poznali i przyswoili specyfikę medycyny paliatywnej, zaś w przyszłości stanowili o sile polskiej kadry specjalistycznej w tej dziedzinie.

 

W kolejnych latach planujemy pogłębianie partnerstwa z WUM-em o wspólne badania naukowe oraz kliniczne.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna