Przekaż 1%


Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

od 28 października 2004 roku.

Bez wpłat 1% nie moglibyśmy funkcjonować.

 


 

Program PITax


Jak przekazać 1 procent podatku na rzecz Fundacji? 


Wystarczy w odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać

numer KRS 0000128039

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom OPP:

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniowo 19-procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz
  • pochodnych instrumentów finansowych.

1% zbieramy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna