O nas


Psycholodzy


Świadczenia psychologów obejmują działania adresowane do pacjentów jak i ich rodzin/opiekunów, w obrębie opieki domowej oraz stacjonarnej.


Zespół psychologów oferuje pomoc w zakresie:

PRZYSTOSOWANIA do nowej sytuacji związanej z chorobą nowotworową,
WYJAŚNIANIA stanów i reakcji emocjonalnych przeżywane przez chorego i jego otoczenie w aktualnej sytuacji życiowej,
MOBILIZACJI do aktywności i współpracy podczas zabiegów pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, lekarskich,
USTALENIA źródła psychicznego dyskomfortu wynikającego z innych przyczyn niż ogólny stan zdrowia pacjenta.


Psycholog także:

TOWARZYSZY (w miarę możliwości) w ważnych dla pacjenta wydarzeniach (zarówno trudnych jak i radosnych),
DAJE zrozumienie dla silnie przeżywanych emocji/uczuć,
WSPIERA pacjenta oraz jego bliskich.

Rodziny i opiekunowie mogą uzyskać BEZPŁATNĄ pomoc psychologiczną po śmierci bliskiej osoby.


Pracownicy Działu

 

mgr Ewa Kalińska (neuropsycholog, specjalista II stopnia)

mgr Katarzyna Proć (certyfikowany psychoonkolog)

mgr Barbara Smolik-Majewska (certyfikowany psychoonkolog)

mgr Agata Wróbel (psycholog, psychoonkolog)

Kanonik dr n. psychologicznych Tomasz Małkiński

 


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna