Punkt konsultacyjny „Medyczna Marihuana” uruchomiony został 7 lipca 2015 roku w Poradni Przeciwbólowej Hospicjum.


Ta nowa inicjatywa ma na celu pomoc osobom stosującym preparaty zawierające marihuanę do celów leczniczych w uzyskiwaniu informacji na temat leczenia. Lekarz i pielęgniarka udzielają konsultacji dotyczących właściwości farmakologicznych kanabinoidów pochodzenia roślinnego, roli układu kanabinoidowego w funkcjonowaniu organizmu, poznanych i oczekiwanych zastosowań leczniczych.

Innym kierunkiem działań punktu jest analiza doniesień naukowych dotyczących medycznych zastosowań marihuany i działalność edukacyjna w tym zakresie skierowana do lekarzy i społeczeństwa.

W założeniu, punkt konsultacyjny, oprócz bezpośredniej pomocy chorym i lekarzom ma gromadzić informacje naukowe, analizować oczekiwania pacjentów i sposób ich zaspokajania, gromadzić dane pozwalające na racjonalne kreowanie „polityki” państwa i służby zdrowia wobec stosowania marihuany do celów medycznych w naszym kraju.

 

W Poradni przyjmują oraz udzielają  konsultacji dr n. med. Jerzy Jarosz we współpracy z mgr Małgorzatą Czaplińską.

Konsultacje telefoniczne


Konsultacje udzielane są TELEFONICZNIE:

22 544 06 77

w środy od godz. 9:00 do 13:00

lub mailowo: jerzy.jarosz@fho.org.pl

W celu umówienia się na wizytę w Punkcie konsultacyjnym „Medyczna Marihuana”

(przy ul. Rotmistrza Pileckiego 105)

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY.


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

Bank Pekao S.A.

68 1240 5963 1111 0000 4799 9077

footer_logo

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna