O nas


Rada Fundacji


Radę Fundacji stanowią fundatorzy – założyciele Fundacji Hospicjum Onkologiczne oraz osoby, których obecność w Radzie uznana jest za sprzyjającą realizacji celów Fundacji.


 

dr Jerzy Drążkiewicz
inż. Jerzy Górnicki
inż. Witold Ignaczuk
dr n. med. Jerzy Jarosz
dr n. med. Grzegorz Luboiński
mec. Romana Perestaj
Łukasz Podgajny
Marek Rafalski
dr Hanna Tchórzewska-Korba
Maria Tyszkiewicz (Maja Komorowska)


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

Bank Pekao S.A.

68 1240 5963 1111 0000 4799 9077

KRS 0000128039

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna