O nas


Polityka reklamacji


REKLAMACJE

 

Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach e-mailowo lub listownie. Masz prawo do składania reklamacji.

 

W sprawach reklamacji możesz kontaktować się z nami, wysyłając nam wiadomość na adres e-mail fho@fho.org.pl lub na adres korespondencyjny: Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa. My będziemy się z Tobą kontaktować na adres-email identyfikujący Cię w Serwisie PayU lub korzystając z innych danych kontaktowych, o ile je nam przekażesz.

 

Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail identyfikujący Cię w Serwisie, Twoje imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby, adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 

Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 30 dni od chwili ich otrzymania. Jeśli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, zwrócimy się do Ciebie z taką prośbą. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża odpowiednio czas rozpatrywania reklamacji.

 

Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna