W ramach programu Pola Nadziei uwrażliwiamy dzieci i młodzież na potrzeby osób cierpiących, a także szerzymy ideę niesienia bezinteresownej pomocy. Naszym symbolem są żonkile. Z początkiem jesieni wraz lokalną społecznością (szkołami, przedszkolami, władzami lokalnymi oraz darczyńcami indywidualnymi) zbieramy i sadzimy cebulki żonkili. Kiedy zakwitną wiosną, rozdajemy je w ulicznych kwestach.

Dorzuć się do wirtualnej zbiórki i zaczaruj codzienność pacjentom hospicjum!

Wirtualna zbiórka

Podejmuje różne inicjatywy, które mają na celu zachęcać do wspierania Fundacji w zapewnieniu naszym podopiecznym nie tylko opieki medycznej na najwyższym poziomie, ale też bliskości i akceptacji. Mimo licznych działań, każdego miesiąca brakuje nam 90 tys. zł, stąd apel o pomoc. Dorzucić się do wirtualnej zbiórki i wesprzyj pacjentów hospicjum ->

Cele programu

Edukacja

edukacja dotycząca pracy z osobami nieuleczalnie chorymi oraz w żałobie

Zaangażowanie

propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka, zachęcanie młodzieży do praktycznego zaangażowania w pomoc dla ludzi cierpiących

Wsparcie

pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji programu Hospicjum Plus, którego celem jest zapewnienie naszym podopiecznym opieki wychodzącej daleko poza standardy czysto medyczne

Formy realizacji

zbieranie cebulek żonkili lub pieniędzy na ich zakup

sadzenie Pól Nadziei

organizowanie zbiórek finansowych, biegów charytatywnych meczów, koncertów itd.

organizowanie grup wolontaryjnych oraz prelekcji o idei hospicyjnej

Kup wirtualną cebulkę
Aktualności

21.03.2023

UWAGA! UWAGA! KONKURS plastyczny “Przyjaźń” ROZSTRZYGNIĘTY!

Pola Nadziei już zakiełkowały przepięknymi pracami plastycznymi przygotowanymi przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych, które dołączyły do organizowanego przez nas programu.

więcej ->

02.03.2023

Pola Nadziei: zagłosuj na najlepsze prace plastyczne w konkursie “Przyjaźń”

Serdecznie zachęcamy do oddania głosu na wybrane konkursowe prace plastyczne w ramach programu Pola Nadziei! Głosowanie potrwa do 19 marca 2023 r. Zwycięskie prace ozdobią hospicjum i Urząd Dzielnicy Ursynów!

więcej ->
Dołącz do programu

Zapewniamy wszystkie materiały niezbędne wolontariuszom do przeprowadzania akcji oraz wsparcie organizacyjne.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Iwoną Miller: 

Tel: 734 469 959,e-mail: iwona.miller@fho.org.pl

Pliki do pobrania

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna
  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa pod numerem KRS: 0000128039, NIP: 5210329861, REGON: 001411060.
 • Fundacja powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@fho.org.pl.
 • Twoje dane osobowe, kontaktowe i płatnicze będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  • obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazywanych przez Ciebie na rzecz Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa,
  • kontaktowania się z Tobą (telefonicznie, pocztowo, przez e-mail) w celu informowania o działaniach Fundacji, naszych aktualnych projektach, podziękowań czy szczegółach związanymi z Twoimi darowiznami.
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy Fundacji w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 • Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa będzie przetwarzać Twoje dane:
  • w zakresie celu wskazanego w pkt 3 a) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);
  • w zakresie celu wskazanego pkt 3 b) – do czasu wniesienia Twojego sprzeciwu;
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.