Pomóż nam


Musisz żyć dla innych,

jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.


Seneka Młodszy

Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w ochronę środowiska, w zasoby ludzkie, relacje z otoczeniem firmy oraz informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Zapraszamy Państwa do grona firm społecznie odpowiedzialnych.
Fundacja Hospicjum Onkologiczne oferuje Państwu szeroką gamę możliwości współpracy: wolontariat pracowniczy, wsparcie eksperckie (szkolenia, consulting), sponsoring wydarzeń i kampanii, darowizna, payroll, akcje przygotowane specjalnie dla Państwa pracowników.

Darowizna 

Darowizna to jedna z podstawowych form pomocy dla Fundacji. Oprócz przekazania pomocy finansowej, można także pomóc Fundacji przekazując darowiznę rzeczową.

Sponsoring

Sponsoring (świadczenie dwustronne) jest alternatywą w stosunku do darowizny finansowej lub rzeczowej.

Wsparcie eksperckie

Ekspercka wiedza biznesowa i nowoczesne technologie są niezaprzeczalnym wsparciem dla Fundacji. Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami (do oganizacji szkoleń, warsztatów i działań edukacyjnych).

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to długofalowy program społeczny odpowiedzialnego pracodawcy, który propaguje i umożliwia dobrowolne, społeczne zaangażowanie wśród swoich pracowników. Polega na dobrowolnym angażowaniu się pracowników firm w działalność na rzecz organizacji i inicjatyw społecznych.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do dzielenia się swoim czasem, doświadczeniem i pasją oraz zaangażowania na rzecz Fundacji i naszych Pacjentów.

Payroll

Dla osób, które chciałyby regularnie wspierać finansowo naszą fundację, bardzo dobrym rozwiązaniem jest program składek pracowniczych Payroll. Payroll to praktyka automatycznego potrącania, za zgodą pracownika, określonej kwoty z jego miesięcznych poborów na cele społeczne i charytatywne. Wymaga pisemnej deklaracji o przeznaczeniu i wysokości dotacji, którą można określić kwotowo, procentowo lub np. jako „końcówkę” wypłaty. Pracownik może dowolnie modyfikować wysokość odpisu od pensji oraz w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. Program Payroll daje pracownikom możliwość skorzystania z ulg podatkowych od przekazanych darowizn.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne podkreśla fakt współpracy eksponując logo Partnera na swojej stronie internetowej, umieszczając je na materiałach drukowanych wydawanych w okresie współpracy oraz prezentując je publicznie w swoich działaniach.

Zachęcamy do pobrania pliku z krótką prezentacją dotyczącą CSR w FHO.

Każdą współpracę podejmujemy na indywidualnych zasadach.
W celu ustalenia warunków i możliwości współpracy serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu:

Maciej Antosik, e-mail: maciej.antosik@fho.org.pl
Karolina Chojka-Bartoszko e-mail: marketing@fho.org.pl


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

Bank Pekao S.A.

68 1240 5963 1111 0000 4799 9077

KRS 0000128039

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna