Szkolenie dla pielęgniarek i pielęgniarzy - Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie

Szkolenia


Szkolenia dla pielęgniarek i pielęgniarzy


Kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej


Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa zaprasza do udziału w kursie specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w ramach kształcenia podyplomowego.

Termin szkolenia: 28 kwietnia 2018 r. – września 2019 r.

Specjalizacja bezpłatna dla 20 osób.

 

Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje rejestracja w systemie SMK na każdą formę kształcenia.

 

Zgłoszenie na specjalizację do organizatora w wersji papierowej:

  • wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji w dziedzinie opieki paliatywnej (druk wniosku do pobrania poniżej lub w pokoju 48 FHO)
  • prawo wykonywania zawodu (ksero)
  • zaświadczenia o innych ukończonych formach kształcenia podyplomowego (ksero)
  • zaświadczenie o zatrudnieniu (wymagany co najmniej 2-letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat)

 

Dodatkowe warunki:

  • Przed ukończeniem specjalizacji należy dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne. Wymóg nie dotyczy pielęgniarek spełniających warunki zgodne z obowiązującymi przepisami. (Rozporządzenie MZ z dnia 30.09.2016).
  • Przy liczbie zgłoszeń większej niż 20 osób Organizator przeprowadza egzamin wstępny kandydatów do bezpłatnego szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z Regulaminem Egzaminu Wstępnego.

 

Do 30.03.2018 r. można składać wnioski papierowe w pokoju nr 48 w siedzibie organizatora (Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105 02-781 Warszawa) i dokonać rejestracji internetowej w systemie SMK.

W dniu 04.04.2018 r. do osób, które prawidłowo dokonały rejestracji w systemie SMK i złożyły wymagane dokumenty papierowe zostanie przesłana informacja o przyjęciu na specjalizację albo o terminie egzaminu wstępnego (przy liczbie zgłoszeń przekraczających 20 osób).

Planowane terminy przeprowadzenia egzaminu wstępnego w dniach 10-11.04.2018 r. (godz. 10:00).

Ogłoszenie listy uczestników po otrzymaniu wyników egzaminu i przeprowadzeniu kwalifikacji  w systemie SMK do dnia 17.04.2018 r.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 22 544 06 73.

 

Egzamin wstępny, kwalifikujący do udziału w bezpłatnym szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie opieki paliatywnej odbędzie się:

10.04.2018 (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie FHO ul. Pileckiego 105, sala wykładowa I piętro.

Potrzebny dowód osobisty i przybory do pisania.

Prosimy o potwierdzenie udziału w egzaminie.

 

Regulamin egzaminu wstępnego

REGULAMIN Specjalizacji

Wniosek o specjalizację z rozporządzenia

 

Sponsorem szkolenia jest firma Celgene Sp. z o.o.

celgene-mobile-logo

 

 

Skontaktuj się z nami


Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

 

Tel: +48 (22) 643 57 08

 

fho@fho.org.pl

fho.org.pl

footer_logo

Newsletter

Email: