Szkolenia


Szkolenia dla pielęgniarek i pielęgniarzy


Kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej


Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa zaprasza do udziału w kursie specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w ramach kształcenia podyplomowego.

Termin szkolenia: 25 stycznia 2020 r. – 25 czerwca 2021 r.

 

Opłata za kurs wynos 4 500 zł brutto/osoba.

Wpłata po zakończeniu kwalifikacji. Dopuszcza się wpłaty w ratach.

Bank PKO S.A. O/Warszawa nr konta 68 1240 5963 1111 0000 4799 9077

Koszt szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 841 godzin dydaktycznych zajęcia teoretyczne 470 godzin i zajęcia praktyczne 371 godzin.

 

Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje rejestracja w systemie SMK na każdą formę kształcenia.

Zgłoszenie na specjalizację do organizatora w wersji papierowej:

  • wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji w dziedzinie opieki paliatywnej (druk wniosku do pobrania poniżej).
  • prawo wykonywania zawodu (ksero)
  • zaświadczenia o innych ukończonych formach kształcenia podyplomowego (ksero)
  • zaświadczenie o zatrudnieniu (wymagany co najmniej 2-letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat)

 

Dodatkowe warunki:

  • Przed ukończeniem specjalizacji należy dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne. Wymóg nie dotyczy pielęgniarek spełniających warunki zgodne z obowiązującymi przepisami. (Rozporządzenie MZ z dnia 30.09.2016).

 

Do 15 stycznia 2020 r. można składać wnioski papierowe w w Centrum Naukowo-Dydaktycznym (I piętro) w siedzibie organizatora (Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105 02-781 Warszawa) i dokonać rejestracji internetowej w systemie SMK.

W dniu  17 stycznia 2020 r. poinformujemy o zakwalifikowaniu się na kurs.

Informacje pod numerem telefonu 22 643 57 09 oraz 607 463 466.

 

Uwaga! Członkowie WOIPiP ubiegający się o częściowe (1.800 PLN ) dofinansowanie specjalizacji proszeni są o złożenie dokumentów potwierdzających opłatę składek i oświadczenia pracodawcy zgodnie z obowiązującym regulaminem dofinansowania kształcenia podyplomowego WOIPiP (druk wniosku o dofinansowanie na stronie OIPiP w Warszawie).

 

Wniosek o specjalizację z rozporządzenia
REGULAMIN Specjalizacji

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna