O nas


“You must live for another

if you wish to live for yourself.”


Seneca the Younger

Historyczny przełom, jaki nastąpił w roku 1989, umożliwił sformalizowanie tej działalności. W 1990 roku trójka lekarzy:


dr Jerzy Jarosz, doc. dr Halina Hattowska oraz dr Hanna Tchórzewska, rehabilitant, wspólnie ze specjalistami innych dziedzin (socjologii – dr Jerzy Drążkiewicz, wybitny znawca ruchu hospicyjnego, prawa – mec. Roma Perestaj, architektury – Jerzy Górnicki i inżynierii – Witold Ignaczuk, Marek Kos) powołali do życia Fundację Hospicjum Onkologiczne.

 

Pierwszą siedzibą Fundacji była Poradnia Przeciwbólowa w ursynowskim Centrum Onkologii, drugą – małe pomieszczenie w budynku Wydziału Biologii UW. Od tego momentu do zespołu twórców Fundacji dołączył również dr Ryszard Szaniawski, pierwszy i wieloletni Prezes Zarządu.

W 1991 roku pojawiły się pierwsze pieniądze


W roku 1996 ukończono budowę hospicjum stacjonarnego dla 23 pacjentów, w 2009 nastąpiła jego rozbudowa. Dziś opieką hospicjum stacjonarnego może być objętych jednocześnie 34 chorych.

 

Każdego roku nasze pielęgniarki, lekarze, psycholożki, rehabilitantki obejmują fachową opieką paliatywną około 2300 chorych i ich rodzin w opiece domowej oraz około 1000 pacjentów w hospicjum stacjonarnym.

 

Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia i dotacje z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zapewniają ok. 60% rzeczywistych kosztów leczenia i opieki.

Brakującą część środków Fundacja pozyskuje dzięki ofiarności wszystkich, którzy rozumieją potrzebę pomagania chorym i ich rodzinom.


Nasza Fundacja nie jest przytułkiem ani miejscem dla odrzuconych i bezdomnych, a pobyt w hospicjum nie oznacza rezygnacji z fachowej porady lekarskiej!

 

Dzięki medycynie paliatywnej, pomocy psychologicznej i duchowej, nasi Pacjenci są w dalszym ciągu leczeni i żyją bez bólu. Żyją godnie przez resztę swego życia, bez względu na to, ile im tego życia pozostało. Mamy nadzieję, że społeczność ursynowska nie pozostanie obojętna na losy naszych podopiecznych.


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

Bank Pekao S.A.

68 1240 5963 1111 0000 4799 9077

KRS 0000128039

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna