Wirtualny Żonkil


Pola Nadziei

Pola Nadziei to piękna i szczytna międzynarodowa akcja, mająca na celu uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby osób starszych, chorych i cierpiących. To także budowa wspólnoty skupionej wokół idei pomagania, empatii, bycia z drugim człowiekiem. Ze względu na swoje walory edukacyjne i aktywizacyjne Pola Nadziei adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży - uczymy młodych ludzi, że warto czynić dobro.

Kup wirtualnego żonkila


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

Bank Pekao S.A.

68 1240 5963 1111 0000 4799 9077

KRS 0000128039

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna