Strefa pacjenta


Musisz żyć dla innych,

jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.


Seneka Młodszy

Rozmowy z psychologiem mogą być dla Chorego zarówno formą spędzania wolnego czasu, jak i narzędziem pozwalającym Mu porządkować zdarzenia życiowe i nadawać im sens. Dają możliwość rozładowania przeżywanych przez Pacjenta emocji.

 

Pomoc psychologiczna dla Pacjenta hospicjum obejmuje:

 • Wyjaśnianie stanów i reakcji emocjonalnych przeżywanych przez Chorego i Jego otoczenie w aktualnej sytuacji życiowej,
 • Pomoc w przystosowaniu się do pobytu na oddziale FHO,
 • Wsparcie w procesie porozumiewania się z osobami bliskimi, innymi chorymi, personelem FHO.

Psycholog:

 • mobilizuje do aktywności i współpracy podczas zabiegów pielęgniarskich i rehabilitacyjnych,
 • towarzyszy (w miarę możliwości) w ważnych dla Pacjenta wydarzeniach (zarówno trudnych, jak i radosnych),
 • wspiera Pacjenta w przeżywaniu bólu i cierpienia,
 • ustala źródła psychicznego dyskomfortu wynikającego z innych przyczyn niż ogólny stan zdrowia.

Zespół Psychologów opieką obejmuje również osoby z otoczenia Pacjenta (rodzinę, przyjaciół, opiekunów). Jego rola polega przede wszystkim na:

 • pomocy w przystosowaniu się do nowej sytuacji życiowej,
 • wyjaśnieniu stanów i reakcji emocjonalnych przeżywanych przez Chorego i Jego otoczenie,
 • budzeniu zrozumienia dla silnie przeżywanych emocji/uczuć (mogą pojawić się złość, bezradność, strach),
 • mobilizowaniu osoby towarzyszące Choremu do zadbania o siebie,
 • wspomaganiu porozumiewanie się z Pacjentem, innymi chorymi, personelem FHO,
 • wspieraniu w procesie przeżywania żałoby (pomoc w przejściu przez poszczególne etapy oraz w dochodzeniu do równowagi).

Rodziny i opiekunowie, których bliscy objęci byli opieką hospicjum domowego lub stacjonarnego mogą uzyskać pomoc psychologiczną w ciągu roku po śmierci bliskiej osoby.

Istnieje również możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy podczas indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób przeżywających żałobę, których bliscy nie korzystali z opieki hospicjum.

Spotkania prowadzą Katarzyna Proć oraz Barbara Smolik.
Spotkania odbywają się w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00.

Konieczna jest tefoniczna rezerwacja konsultacji u osób prowadzących.

Miejsce konsultacji: 

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa
ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa

Telefon kontaktowy:

500 029 533 – Katarzyna Proć
507 177 916 – Barbara Smolik

 

Pozostail pracownicy:

Agata Wróbel
Ewa Kalińska
ks. Tomasz Małkiński

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna