O nas


Zarząd Fundacji


W skład Zarządu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa wchodzi trzech członków, w tym Prezes.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za realizację przyjętych programów, rocznych planów wykonawczych Fundacji oraz całokształt spraw organizacyjnych, finansowych i gospodarczych.


Pracownicy Działu 

 

Dorota Jasińska
prezes Zarządu Fundacji

Absolwentka politologii w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła w roku 1989 pracą w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych jako asystent attaché prasowego, później polityczno-wojskowego.  Kolejne doświadczenia zdobywała w latach 1993-1999 w sektorze komercyjnym w firmach Coca-Cola Services i Ericsson Polska jako specjalista ds. komunikacji marketingowej. Jednak dusza społecznika zaprowadziła ją do organizacji pozarządowej Polskiej Unii Onkologii, w której pracuje od 2000 roku do dziś jako Dyrektor Biura Zarządu. Zebrane doświadczenia pozwoliły przyjąć równolegle stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Hospicjum Onkologiczne w 2010 r.


 

dr Rafał Krajewski

Ukończył studia w Instytucie Filozofii UW w 1983 roku. Tuż po studiach rozpoczął pracę redaktora w wydawnictwie. W latach 1984-1990 zajmował się pracą naukowo-dydaktyczną. W latach 1991-2001 pracował w różnych firmach w sektorze prywatnym, m.in. TUiR WARTA S.A. (zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego, Pełnomocnik Zarządu i z-ca Dyrektora Biura Centrali). W latach 2001-2007 pracował w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych, następnie w Mazowieckim OW NFZ (funkcja: Dyrektor Dept. Kontroli Świadczeń). Kieruje placówkami ochrony zdrowia w Radomiu i Warszawie.
Hobby to muzyka (klasyka – szczególnie muzyka barokowa Bach, Mozart, Zelenka, jazz Oscar Peterson i rock Pink Floyd), gra na fortepianie oraz fotografia.

Motto życiowe: „Wszelka, mój bracie, teoria jest szara. Zielone zaś jest życia drzewo złote” (J.W.Goethe, „Faust”)


 

Ewa Bochner

Urodzona w 1971 roku w Lublinie, ale „od zawsze” związana z Zamościem. W 1996 r. ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Całe życie zawodowo związana z opieką paliatywną (Poradnia Medycyny Paliatywnej w Zamościu, Hospicjum Caritas w Warszawie). Od 2006 roku pracuje w Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.

Specjalizacja jak i zainteresowania to choroby wewnętrzne i  medycyna paliatywna.
W hospicjum pełni funkcję Ordynatora Oddziału.


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna