O nas


Zespół lista


Lekarze hospicjum stacjonarnego


brak zdjęcia

Izabella Zaręba-Nahaczewska

brak zdjęcia

Zenon Wawer

brak zdjęcia

Elżbieta Jarosz

brak zdjęcia

Ewa Bochner

brak zdjęcia

Joanna Spasowska-Kochańczyk

Lekarz odpowiada za udzielanie świadczeń lekarskich zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, szczególnie aktualnymi standardami medycyny paliatywnej i zasadami etyki lekarskiej.

Zespół opiekunek domowych


brak zdjęcia

Bożena Wojda

brak zdjęcia

Maria Węgrzynowska

brak zdjęcia

Joanna Próchniewska

brak zdjęcia

Małgorzata Padewska

brak zdjęcia

Beata Nowosielska

brak zdjęcia

Joanna Mogielska

brak zdjęcia

Krystyna Królikowska

brak zdjęcia

Elżbieta Kordasz Le Vinh

brak zdjęcia

Wanda Kaim

brak zdjęcia

Maria Janiszewska

Jeżeli Państwa bliski potrzebuje całodobowej opieki,

a Państwa tryb życia nie pozwala

na jej zapewnienie – zagwarantujemy rzetelne wsparcie

i opiekę w domu podopiecznego.

 

Nasz zespół opiekunek to nie tylko osoby kompetentne i doświadczone,

ale przede wszystkim troskliwe i empatyczne, dbające o to, by starość była godna.

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych,

pielęgniarskich świadczonych w domu pacjenta na zasadach komercyjnych.

 

Posiadamy zespół pracowników z wysokimi kwalifikacjami:

 

 • opiekuna środowiskowego
 • opiekuna medycznego
 • pielęgniarki.

Lekarze hospicjum domowego


brak zdjęcia

Artur Cywiński

brak zdjęcia

Agnieszka Mieszkowska

brak zdjęcia

Piotr Krawczyk

brak zdjęcia

Mateusz Spałek

brak zdjęcia

Katarzyna Bargieł

brak zdjęcia

Maciej Jesionowski

brak zdjęcia

Paweł Pawłowski

brak zdjęcia

Anna Węcławek

brak zdjęcia

Ewa Tragarz

brak zdjęcia

Małgorzata Siwińska

tel: 22 643-57-09

email: lekarze@fho.org.pl

 

Ordynator: dr Ewa Hanna Bochner

Kierownik opieki domowej: dr Ewa Tragarz

 

Lekarz odpowiada za udzielanie świadczeń lekarskich zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, szczególnie aktualnymi standardami medycyny paliatywnej, zasadami etyki lekarskiej.

Lekarz współpracuje z pielęgniarkami, psychologami, fizjoterapeutami, pracownikiem socjalnym oraz kapelanem (w przypadku hospicjum domowego lekarz współpracuje także z koordynatorem opieki domowej).

Do zadań lekarza należy przede wszystkim leczenie bólu i leczenie objawowe pacjentów oraz udzielanie wyczerpujących informacji o stanie zdrowia pacjentowi i osobie przez niego wskazanej.

 

Pracownicy Działu

 • dr Jolanta Czechyra
 • dr Małgorzata Misiak
 • dr Irena Kruczyk
 • Martyna Stadnik
 • Jolanta Andrzejuk
 • Zenon Wawer
 • Katarzyna Bargieł
 • Maciej Matuszyk
 • Małgorzata Patejuk
 • Monika Rożniatowska
 • Małgorzata Siwińska
 • Anna Węcławek
 • Ewa Tragarz.

Pielęgniarki hospicjum stacjonarnego


brak zdjęcia

Danuta Szwedo

brak zdjęcia

Aneta Masłowska

brak zdjęcia

Monika Pawlak

brak zdjęcia

Justyna Ślusarczyk

brak zdjęcia

Anna Piotrowska

brak zdjęcia

Katarzyna Sobolewska

brak zdjęcia

Dr Karolina Włostowska

tel: 22 643-57-09

email: pielegniarka.przelozona@fho.org.pl

 

Pielęgniarka przełożona: dr Karolina Włostowska

Pielęgniarka oddziałowa: Katarzyna Sobolewska

 

Zespół pielęgniarski hospicjum stacjonarnego odpowiada za m.in.:

Rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i problemów pielęgnacyjnych pacjenta.

Sprawowanie opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej.

Realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych.

 

Zadania należące do zespołu pielęgniarskiego to m.in.:

Ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego.

Planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta.

Stała kontrola działań i ocena wyników postępowania pielęgnacyjnego.

Aktywizowanie pacjenta do udziału w leczeniu i pielęgnowaniu.

Dokumentowanie przebiegu procesu pielęgnowania, wykonywanych zabiegów i wyników obserwacji.

Wykonywanie innych poleceń pielęgniarki przełożonej/oddziałowej.

Fizjoterapeuci


brak zdjęcia

Martyna Baranowska

brak zdjęcia

mgr Emilia Sałyga

brak zdjęcia

Małgorzata Węgrzynek

brak zdjęcia

mgr Iwona Drewnik

brak zdjęcia

mgr Bogumiła Litwińska

brak zdjęcia

Emilia Łapiak -Pasiorowska

tel: 22 643-57-09..

email: pielegniarka.przelozona@fho.org.pl

 

Pielęgniarka przełożona: dr Karolina Włostowska

Pielęgniarka oddziałowa: Katarzyna Sobolewska

 

Zespół pielęgniarski hospicjum stacjonarnego odpowiada za m.in.:

Rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i problemów pielęgnacyjnych pacjenta.

Sprawowanie opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej.

Realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych.

 

Zadania należące do zespołu pielęgniarskiego to m.in.:

Ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego.

Planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta.

Stała kontrola działań i ocena wyników postępowania pielęgnacyjnego.

Aktywizowanie pacjenta do udziału w leczeniu i pielęgnowaniu.

Dokumentowanie przebiegu procesu pielęgnowania, wykonywanych zabiegów i wyników obserwacji.

Wykonywanie innych poleceń pielęgniarki przełożonej/oddziałowej.


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

Bank Pekao S.A.

68 1240 5963 1111 0000 4799 9077

KRS 0000128039

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna