O nas


Zespół lista


Lekarze hospicjum stacjonarnego


Lekarz odpowiada za udzielanie świadczeń lekarskich zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, szczególnie aktualnymi standardami medycyny paliatywnej i zasadami etyki lekarskiej.

Zespół opiekunek domowych


Jeżeli Państwa bliski potrzebuje całodobowej opieki,

a Państwa tryb życia nie pozwala

na jej zapewnienie – zagwarantujemy rzetelne wsparcie

i opiekę w domu podopiecznego.

 

Nasz zespół opiekunek to nie tylko osoby kompetentne i doświadczone,

ale przede wszystkim troskliwe i empatyczne, dbające o to, by starość była godna.

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych,

pielęgniarskich świadczonych w domu pacjenta na zasadach komercyjnych.

 

Posiadamy zespół pracowników z wysokimi kwalifikacjami:

 

 • opiekuna środowiskowego
 • opiekuna medycznego
 • pielęgniarki.

Lekarze hospicjum domowego


tel: 22 643-57-09

email: lekarze@fho.org.pl

 

Ordynator: dr Ewa Hanna Bochner

Kierownik opieki domowej: dr Ewa Tragarz

 

Lekarz odpowiada za udzielanie świadczeń lekarskich zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, szczególnie aktualnymi standardami medycyny paliatywnej, zasadami etyki lekarskiej.

Lekarz współpracuje z pielęgniarkami, psychologami, fizjoterapeutami, pracownikiem socjalnym oraz kapelanem (w przypadku hospicjum domowego lekarz współpracuje także z koordynatorem opieki domowej).

Do zadań lekarza należy przede wszystkim leczenie bólu i leczenie objawowe pacjentów oraz udzielanie wyczerpujących informacji o stanie zdrowia pacjentowi i osobie przez niego wskazanej.

 

Pracownicy Działu

 • dr Jolanta Czechyra
 • dr Małgorzata Misiak
 • dr Irena Kruczyk
 • Martyna Stadnik
 • Jolanta Andrzejuk
 • Zenon Wawer
 • Katarzyna Bargieł
 • Maciej Matuszyk
 • Małgorzata Patejuk
 • Monika Rożniatowska
 • Małgorzata Siwińska
 • Anna Węcławek
 • Ewa Tragarz.

Pielęgniarki hospicjum stacjonarnego


tel: 22 643-57-09

email: pielegniarka.przelozona@fho.org.pl

 

Pielęgniarka przełożona: dr Karolina Włostowska

Pielęgniarka oddziałowa: Katarzyna Sobolewska

 

Zespół pielęgniarski hospicjum stacjonarnego odpowiada za m.in.:

Rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i problemów pielęgnacyjnych pacjenta.

Sprawowanie opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej.

Realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych.

 

Zadania należące do zespołu pielęgniarskiego to m.in.:

Ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego.

Planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta.

Stała kontrola działań i ocena wyników postępowania pielęgnacyjnego.

Aktywizowanie pacjenta do udziału w leczeniu i pielęgnowaniu.

Dokumentowanie przebiegu procesu pielęgnowania, wykonywanych zabiegów i wyników obserwacji.

Wykonywanie innych poleceń pielęgniarki przełożonej/oddziałowej.

Fizjoterapeuci


tel: 22 643-57-09..

email: pielegniarka.przelozona@fho.org.pl

 

Pielęgniarka przełożona: dr Karolina Włostowska

Pielęgniarka oddziałowa: Katarzyna Sobolewska

 

Zespół pielęgniarski hospicjum stacjonarnego odpowiada za m.in.:

Rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i problemów pielęgnacyjnych pacjenta.

Sprawowanie opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej.

Realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych.

 

Zadania należące do zespołu pielęgniarskiego to m.in.:

Ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego.

Planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta.

Stała kontrola działań i ocena wyników postępowania pielęgnacyjnego.

Aktywizowanie pacjenta do udziału w leczeniu i pielęgnowaniu.

Dokumentowanie przebiegu procesu pielęgnowania, wykonywanych zabiegów i wyników obserwacji.

Wykonywanie innych poleceń pielęgniarki przełożonej/oddziałowej.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna