O nas


Zespół


Lekarze hospicjum stacjonarnego


Lekarz odpowiada za udzielanie świadczeń lekarskich zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, szczególnie aktualnymi standardami medycyny paliatywnej i zasadami etyki lekarskiej.

Zespół opiekunek domowych


Jeżeli Państwa bliski potrzebuje całodobowej opieki,

a Państwa tryb życia nie pozwala

na jej zapewnienie – zagwarantujemy rzetelne wsparcie

i opiekę w domu podopiecznego.

 

Nasz zespół opiekunek to nie tylko osoby kompetentne i doświadczone,

ale przede wszystkim troskliwe i empatyczne, dbające o to, by starość była godna.

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych,

pielęgniarskich świadczonych w domu pacjenta na zasadach komercyjnych.

 

Posiadamy zespół pracowników z wysokimi kwalifikacjami:

 

 • opiekuna środowiskowego
 • opiekuna medycznego
 • pielęgniarki.

Lekarze hospicjum domowego


tel: 22 643-57-09

email: lekarze@fho.org.pl

 

Lekarz odpowiada za udzielanie świadczeń lekarskich zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, szczególnie aktualnymi standardami medycyny paliatywnej, zasadami etyki lekarskiej.

Lekarz współpracuje z pielęgniarkami, psychologami, fizjoterapeutami, pracownikiem socjalnym oraz kapelanem (w przypadku hospicjum domowego lekarz współpracuje także z koordynatorem opieki domowej).

Do zadań lekarza należy przede wszystkim leczenie bólu i leczenie objawowe pacjentów oraz udzielanie wyczerpujących informacji o stanie zdrowia pacjentowi i osobie przez niego wskazanej.

Pielęgniarki hospicjum stacjonarnego


tel: 22 643-57-09

email: pielegniarka.przelozona@fho.org.pl

 

Pielęgniarka przełożona: dr Karolina Włostowska

Pielęgniarka oddziałowa: Katarzyna Sobolewska

 

Zespół pielęgniarski hospicjum stacjonarnego odpowiada za m.in.:

Rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i problemów pielęgnacyjnych pacjenta.

Sprawowanie opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej.

Realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych.

 

Zadania należące do zespołu pielęgniarskiego to m.in.:

Ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego.

Planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta.

Stała kontrola działań i ocena wyników postępowania pielęgnacyjnego.

Aktywizowanie pacjenta do udziału w leczeniu i pielęgnowaniu.

Dokumentowanie przebiegu procesu pielęgnowania, wykonywanych zabiegów i wyników obserwacji.

Wykonywanie innych poleceń pielęgniarki przełożonej/oddziałowej.

Fizjoterapeuci


tel: 22 643-57-09

email: fizjoterapeuta@fho.org.pl

 

Zespół fizjoterapeutów oferuje pomoc w ramach działania hospicjum domowego i stacjonarnego.
Zajmuje się szeroko pojętą kinezyterapią i elementami fizykoterapii oraz masażu;
właściwym doborem oraz nauką posługiwania się sprzętem i pomocami ortopedycznymi potrzebnymi pacjentowi; edukacją pacjentów i ich rodzin.

Objawy choroby nowotworowej, w których możemy wspomóc działania pozostałej części zespołu opieki paliatywnej to:

 • ból mięśniowo-powięziowy spowodowany długotrwałym unieruchomieniem,
  duszność,
  obrzęki kończyn,
  zaparcia,
  zaburzenia połykania,
  osłabienie siły mięśni,
  problemy w poruszaniu się,
  zapobieganie powikłaniom krążeniowo-oddechowym,
  będące następstwem długotrwałego unieruchomienia.

Metody pracy to: PNF, elementy koncepcji NDT Bobath, terapia tkanek miękkich, terapia manualna, kompleksowa terapia przeciwobrzękowa, kinesiology taping, zapewnienie jak najwyższej jakości życia przez uśmierzenie bólu.

Skontaktuj się z nami


Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

 

Tel: +48 (22) 643 57 08

 

fho@fho.org.pl

fho.org.pl

footer_logo

Newsletter

Zapisz się do newslettera