Kurs specjalistyczny „Podstawy opieki paliatywnej’’ dla pielęgniarek

10.12.2018

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa organizuje kurs specjalistyczny „Podstawy opieki paliatywnej’’ dla pielęgniarek. Kurs odbędzie się w siedzibie FHO w Warszawie, ul. Pileckiego 105.

Termin szkolenia: 19.01.2019 r. do 15.02.2019 r.
Miejsce: Fundacja Hospicjum Onkologiczne, ul. Pileckiego 105, Warszawa

 

Opłata za kurs – 700 PLN

 

Istnieje możliwość dofinansowania ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego tj.80% kosztów kursu – max 500 zł, dotyczy osób spełniających warunki regulaminu.

 

Kurs obejmuje 85 godzin w tym:

50 godzin – zajęcia teoretyczne
35 godzin – zajęcia praktyczne

 

WAŻNE!!! KONIECZNE JEST ZAREJESTROWANIE SIĘ NA KURS W SYSTEMIE SKM.

 

Wypełniony formularz prosimy złożyć w wersji papierowej w siedzibie organizatora wraz z wnioskiem o dofinansowanie do dnia 07.01.2019 r.

 

Telefon kontaktowy: 734 469 955, 607 463 466

 

Opłatę za kurs prosimy dokonać na konto:

BANK PEKAO S.A. O/Warszawa
nr 68 1240 5963 1111 0000 4799 9077

Fundacja Hospicjum Onkologiczne
02-781 Warszawa, ul. Pileckiego 105

 

z dopiskiem „opłata za kurs specjalistyczny Podstawy opieki paliatywnej” oraz imię i nazwisko uczestnika kursu.

 

Prosimy również o podanie dokładnych danych do wystawienia faktury (dla zainteresowanych).

 

Ilość miejsc ograniczona.

 

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 

Zapraszamy!


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna