Inspiromed, czyli zespoł poradni specjalistycznych w FHO

17.02.2021

W 2016 roku Zarząd Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa (FHO) powołał do życia przedsiębiorstwo społeczne – spółkę InspiroMed. Poprzez świadczenie usług komercyjnych InspiroMed realizuje cele dobroczynne i misję społeczną. Wypracowany zysk przekazywany jest na rzecz FHO.

Intencją powstania spółki stała się również potrzeba i chęć wykorzystania 30-letniego doświadczenia w zarządzaniu placówką medyczną, a także wiedzy, potencjału i doświadczenia sprawdzonych i godnych zaufania pracowników.

 

Najważniejszą wartością w naszej pracy jest dobro ludzkie, zarówno pacjenta jak i jego najbliższego otoczenia. W swojej codziennej działalności chcemy być blisko człowieka, słuchać go i proponować najlepsze rozwiązania medyczne, opiekuńcze, prowadzące do komfortu funkcjonowania w codzienności.

 

Otaczamy opieką pacjentów nie tylko onkologicznych, ale pacjentów wymagających m.in. dostępu do profesjonalnego i skutecznego leczenia przeciwbólowego. W naszej Poradni mamy czas dla pacjenta, prowadzimy dialog na podstawie, którego przygotowujemy zalecenia i dedykowany cykl leczenia.

 

InspiroMed tworzy zespół poradni specjalistycznych obejmujący:

 

  • Poradnię Leczenia Bólu
  • Opiekę domową (opieka krótko- i długoterminowa)
  • Poradnię kardiologiczną
  • Poradnię medycyny ogólnej
  • Poradnię psychologiczną

 

Konsultacje ze specjalistami prowadzone są w Poradni przy ul. Pileckiego 105, w dedykowanym usługom skrzydle budynku należącym do Fundacji Hospicjum Onkologiczne. Wejście dla pacjentów do placówki znajduje się od strony ul. Polskie Drogi 4.

 

Konsultacje prowadzone są także telefonicznie (w formie teleporady) oraz w domu pacjenta.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu: tel: 22 544 06 70, m: kontakt@inspiromed.pl

 

 


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna