Organizacja szczepień dla zakładów pracy

10.05.2021

Punkt Szczepień, działający w ramach Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, zaprasza zakłady pracy do realizacji szczepień.

Zakład pracy może zgłosić następujące osoby:

  • pracowników zakładów pracy,
  • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
  • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
  • studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa),
  • członków rodzin w/w osób.

 

Aby wziąć udział w programie, zakład pracy powinien zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

 

W formularzu należy wskazać liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników bez podawania ich danych osobowych.

 

Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie, które powinno spełniać następujące kryteria:

  • PWDL: w zgłoszeniu należy podać dane współpracującego Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą (PWDL) /zakład pracy musi uzyskać jego zgodę/.
  • Liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez górnego limitu.
  • Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni.
  • Wysłanie zgłoszenia przez formularz oznacza gotowość do zaszczepienia wpisanych pracowników we współpracy z wybranym PWDL.

 

Zgłoszenie przez formularz powinno zostać wysłane dopiero po uzgodnieniu logistyki wykonywania szczepień z wybranym PWDL.

 

Warunki współpracy ustalane są indywidualnie.

W formularzu należy zgłosić jeden, wiodący PWDL.

 

Szczepienia realizowane będą w punkcie na ul. Pileckiego 105 (wejście od ul. Polskie drogi), w wybrane dni tygodnia: sobota, niedziele, poniedziałek.

 

Dane kontaktowe:

Tel.: 660-504-758 lub 734-469-955

e-mail.: szczepienia@fho.org.pl

 

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-zakladow-pracy

 


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna