Zbiórka na remont hospicjum

02.09.2021

Stoimy przed koniecznością wyremontowania kilku pomieszczeń hospicjum stacjonarnego oraz biura hospicjum domowego. Prosimy o wsparcie!

Przestrzeń, w której funkcjonuje zespół HOSPICJUM STACJONARNEGO nie ma możliwości rozbudowy. Musimy więc zmodernizować pomieszczenia administracyjne, w których obecnie swoje zadania realizuje zespół pielęgniarski, opiekunów medycznych, a także ordynator oddziału, tak aby w bezpiecznych i komfortowych warunkach mogły być realizowane cele związane z 24-godzinną pracą oddziału.
Z kolei nasze BIURO HOSPICJUM DOMOWEGO to duża przestrzeń, w której odbywają się rozmowy z rodzinami pacjentów, zgłaszającymi się do nas po pomoc, zarówno te na miejscu jak i telefoniczne. Szczególnie te pierwsze wymagają odpowiednich warunków, które dają odwiedzającym poczucie bezpieczeństwa i intymności. Ponadto pracujemy tu także nad dokumentacją medyczną. W jednej przestrzeni naszego biura hospicjum domowego dzieje się więc naprawdę dużo, i to każdego dnia. Stąd potrzeba wydzielenia wewnątrz dedykowanego rozmowom z rodzinami pomieszczenia.
Całkowity, szacowany koszt remontu to łącznie 31 000 zł (28 000 zł na prace w hospicjum stacjonarnym oraz 3 000 zł w biurze hospicjum domowego). Nie jesteśmy w stanie samodzielnie pokryć tego kosztu, dlatego prosimy o pomoc!
Zbiórkę można wesprzeć na: zrzutka.pl/h2m258
Liczy się dla nas każde wsparcie, za które z góry dziękujemy. Prosimy też o pomoc w udostępnianiu!
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna