Strefa pacjenta


„Nasz standard, to by człowiek
był człowiekowi przyjacielem.”


Fundacja Hospicjum Onkologiczne

Działalność Fundacji wykracza daleko poza obszar hospicjum. Dajemy od siebie więcej! Program, w którym wychodzimy poza standardowe rozumienie hospicjum, to nasze Hospicjum Plus. Dążymy do tego, aby stać się wzorcem opieki paliatywnej w Polsce i rozpoznawalną, o wysokiej wartości marką.

Chcemy wyznaczać najlepsze normy opieki paliatywnej, budować komplementarne zestawy dobrych praktyk we wszystkich obszarach pracy FHO. Zależy nam, aby doskonalić się w opiece nad pacjentami i ich rodzinami. Dążymy również do zmiany postaw społecznych w zakresie odbioru i rozumienia ruchu hospicyjnego, choroby i umierania.

Program Hospicjum Plus inicjujemy w tej intencji, by człowiek był człowiekowi przyjacielem. Działamy w tym duchu od ponad 30 lat, tym samym szerząc ideę wspierania FHO wśród różnych grup potencjalnych darczyńców (indywidualnych i biznesowych). Nasze plany są ambitne, długookresowe i nastawione na przyszłość, dlatego też program Hospicjum Plus wdrożyliśmy we wszystkich dziedzinach naszej pracy.


To trudne i wymagające przedsięwzięcie, pochłaniające znaczne nakłady finansowe, dlatego prosimy o wsparcie.

 

Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli:

 • zwiększyć liczebność kadry medycznej, aby zapewnić wyższą jakość opieki nad pacjentem,
 • zatrudnić opiekunów medycznych, którzy zapewniają dodatkową pomoc pielęgnacyjną przy pacjentach,
 • utrzymać nielimitowany dostęp do środków higienicznych, materiałów medycznych i pomocniczych dla pacjentów,
 • rozwijać własny receptariusz leków w celu optymalizacji ich wykorzystania,
 • uatrakcyjnianiać pacjentom czas, jaki pozostał im w hospicjum,
 • zwiększać zasoby sprzętu medycznego zarówno w hospicjum stacjonarnym, jak i domowym (do wypożyczenia),
 • ponadstandardowo żywić pacjentów oprócz posiłków podstawowych tj. śniadanie, obiad i kolacja, pacjenci otrzymują również dodatkowe pożywienie),
 • rozwijać infrastrukturę w hospicjum stacjonarnym – tworzymy i modernizujemy przestrzeń, w której przebywają pacjenci, od przytulnych sal, przez świetlicę z kominkiem, fundacyjną bibliotekę, wiosenno-letnie patio, po ogród terapeutyczny dla wolontariuszy i bliskich naszych podopiecznych,
 • prowadzić kursy oraz szkolenia specjalistyczne z dziedziny medycyny paliatywnej,
 • szkolić wolontariuszy według autorskiego programu opracowanego przez zespół psychologów FHO,
 • integrować lokalną społeczność poprzez projekty edukacyjne, np. „Pola Nadziei”, doroczny piknik rodzinny „Odczarowanie hospicjum”.

 Naprawdę warto!


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

ul. Północna 18A

05-870 Bramki

Tel: +48 (22) 245 19 09

informacja.bramki@fho.org.pl

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna