Szkolenia

Szkolenia i kursy dla lekarzy


Kurs podstawowy z zakresu medycyny paliatywnej


UWAGA! Informujemy, że zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych – koronawirus z dn. 02.03.2020 r. jesteśmy zmuszeni przesunąć termin kursu dla lekarzy pt. „Kurs podstawowy z zakresu medycyny paliatywnej” planowany w dn. 13-14.03.2020 r i 27-28.03.2020 r. O nowych terminach poinformujemy po wyjaśnieniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

 

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa zaprasza do udziału w kursie podstawowym z zakresu medycyny paliatywnej dla lekarzy. Program kursu jest zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu medycyny paliatywnej i hospicyjnej kontraktowanych w NFZ.

Kurs odbędzie się w godz. 8:00-17:00 (w siedzibie FHO) dniach:
13-14 marca 2020 r. Moduł I oraz
27-28 marca 2020 r. Moduł II, które stanowią jego całość.

Opłata za kurs – 700 PLN

Kurs obejmuje 40 godzin dydaktycznych. Lekarze otrzymują punkty edukacyjne.

Zgłoszenia na kurs proszę kierować na adres e-mail:

Zgłoszenia na kurs prosimy przesyłać do 6 marca 2020 r. na adres: szkolenia@fho.org.pl

Telefon kontaktowy: 22 544 06 77 lub 734 469 955
Opłatę za kurs prosimy dokonać do 9 marca 2020 r.
na nr konta:
BANK PEKAO S.A. O/Warszawa
nr 68 1240 5963 1111 0000 4799 9077
Fundacja Hospicjum Onkologiczne
02-781 Warszawa, ul. Pileckiego 105
z dopiskiem „opłata za kurs dla lekarzy”

Prosimy również o podanie dokładnych danych do wystawienia faktury oraz numeru prawa wykonywania zawodu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian kolejności wykładów i odwołania kursu w/w terminach. Ilość miejsc ograniczona.

 

Regulamin kursu i formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGULAMIN SZKOLENIA
KLAUZULA_RODO

szkolenie_dla_lekarzy

 


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Fundacja Hospicjum

Onkologiczne św. Krzysztofa

 

ul. Pileckiego 105,

02-781 Warszawa

Tel: +48 (22) 643 57 08

fho@fho.org.pl

 

Bank Pekao S.A.

68 1240 5963 1111 0000 4799 9077

footer_logo

Newsletter

Email:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW - klauzula informacyjna